Echocentrum De Schoot hanteert onderstaande algemene voorwaarden. Door het maken van een afspraak voor een echo-onderzoek ga je akkoord met deze voorwaarden.

Medische echo’s

De medische echo’s worden uitgevoerd op advies van je verloskundige of arts.

We adviseren je om bij de medische echo’s alleen met je partner of één andere dierbare persoon te komen en geen kinderen mee te nemen, vanwege de impact die een minder gunstige uitslag kan hebben.

De uitkomsten van het echo-onderzoek worden met jou besproken en doorgegeven aan je verloskundige. Als je dit niet wilt, kun je dat aan onze echoscopist laten weten.

Pretecho’s

Naast de medische echo’s kun je bij Echocentrum De Schoot ook terecht voor pretecho’s. Onder de pretecho's vallen ook de echo's op eigen verzoek. Een echo op eigen verzoek is misschien niet per se een pretecho, maar er is ook geen medische indicatie voor, vandaar dat deze onder de pretecho's gerekend wordt.

Een pretecho biedt je de mogelijkheid om een extra kijkje te nemen bij je ongeboren kindje in de buik. Wij begrijpen dat het leuk is om deze ervaring met dierbaren te delen. Echter, vanwege het coronavirus zijn we genoodzaakt het aantal personen dat je mee kunt nemen te beperken tot één.

Het doel van pretecho’s is op geen enkele manier medisch-diagnostisch. Er wordt dan ook niet gezocht naar afwijkingen bij jou of je ongeboren kindje. Wanneer onze echoscopist toch een afwijking ziet of vermoedt, zal zij dit met jou bespreken en je verloskundige inlichten. Als je van het bestaan van (vermoedens) van afwijkingen weet, verzoeken we je dit voor aanvang van de echo te melden bij onze echoscopist.

Indien er een afwijking niet wordt gezien, is Echocentrum De Schoot of onze echoscopist op geen enkele wijze aansprakelijk.

Echopakketten

Als je kiest voor een echopakket, dan betaal je de totaalprijs bij de eerste echo. En worden ook meteen de vervolgafspraken gemaakt. In principe vindt geen restitutie plaats. De enige reden voor restitutie is een negatieve SEO/20-weken echo. In dat geval wordt alleen de standaardprijs van de geslachtsecho berekend, de rest van het bedrag wordt teruggestort.

Kwaliteit

Goede zorg aan jou en je ongeboren kind staat bij ons centraal. Dit proberen we te bereiken door met de best mogelijke apparatuur te werken en met gekwalificeerde echoscopisten. Onze echoscopisten hebben allemaal een verloskundige achtergrond en zijn aangesloten bij de beroepsvereniging voor echoscopisten waardoor zij moeten voldoen aan een bepaalde kwaliteitsstandaard. Hiervoor volgen zij periodieke bijscholingen. Daarnaast worden onze echoscopisten en wij als centrum iedere twee jaar gevisiteerd door het Regionaal Centrum Prenatale Screening Noord-Holland (RCPSNH) met als doel de kwaliteit te monitoren en te blijven verbeteren.

Aansprakelijkheid

Garanties over gezondheid van jouw ongeboren kindje zijn door middel van echoscopie niet af te geven. Wij vinden het daarom belangrijk om te benadrukken dat als er geen bijzonderheden worden gezien tijdens een medische echo, dit géén garantie is op een gezond kind. Niet alle afwijkingen zijn voor de geboorte op te sporen en sommige afwijkingen kunnen niet (goed) zichtbaar zijn op het echobeeld. De kwaliteit van het echobeeld (beeldvorming) wordt mede beïnvloed door de ligging van je kindje in de baarmoeder, de ligging van de placenta, de hoeveelheid vruchtwater en de beweeglijkheid van je kindje. Ook de dikte van de buikwand heeft effect op kwaliteit van de beelden. Bij een hogere BMI is de beeldvorming over het algemeen meer beperkt. Echocentrum De Schoot kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het missen of niet geven van een diagnose.

Een pretecho of echo op verzoek is niet medisch-diagnostisch. Door het laten uitvoeren van een pretecho of echo op verzoek is het voor jou duidelijk dat er op geen enkele wijze sprake is van een geneeskundige behandelingsovereenkomst, zoals bedoeld in artikel 7:446 BW. Geen enkele uitspraak, gedaan tijdens of na de echo mag worden uitgelegd als medische beoordeling.

Wij geven geen garantie op geslachtsbepalingen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de afgegeven beoordeling en dus wordt ook geen aansprakelijkheid dienaangaande aanvaard. Wanneer de ligging en/of de ontwikkeling van je kindje de geslachtsbepaling niet betrouwbaar maakt, dan bieden wij je een gratis herhalingsecho aan.

Privacy

De echoscopisten en medewerkers van Echocentrum De Schoot hebben geheimhoudingsplicht. Voor meer informatie hierover verwijzen we je graag naar onze Privacyverklaring.

Zonder schriftelijke toestemming van ons, Echocentrum De Schoot, is het uitdrukkelijk verboden om geheel of gedeeltelijk beeld en/of geluidsmateriaal, op enigerlei wijze, te reproduceren, anders dan voor eigen gebruik. Beeld- of geluidsopnamen van de echoscopist zelf mogen ook niet door jou in de openbaarheid gebracht worden, bijvoorbeeld via sociale media (zoals Facebook en Instagram).

Je bent zelf verantwoordelijk voor het beschermen van eventuele privacygevoelige gegevens op de echofoto’s tegen ongewenste inzage door derden.

Verzetten en annuleren van afspraken, overmacht

Het kan zijn dat je een gemaakte afspraak wilt verzetten of annuleren. Dit kan kosteloos tot 48 uur vantevoren. Doe je het later dan rekenen we hiervoor de helft van het tarief van de echo.

Wij, als Echocentrum De Schoot, kunnen in bepaalde situaties een reeds gemaakte afspraak verplaatsen of afzeggen.  Je kunt hierbij denken aan ziekte van de echoscopist, noodweer, of logistieke redenen.

Betaling

In principe worden de medische echo’s door je verzekeraar vergoed. Wij declareren deze echo’s rechtstreeks bij de verzekeraar. Als je niet verzekerd bent, betaal je de echo na het onderzoek, bij voorkeur met pin. Wij hanteren de door de NZa vastgestelde tarieven.

Voor pretecho’s en echo’s op verzoek gelden de tarieven zoals zij op onze website, www.de-schoot.nl staan. Deze moeten meteen na de afspraak betaald worden, bij voorkeur met pin.