De informatie op de website van Echocentrum De Schoot is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat informatie verouderd is of onjuistheden bevat.

Aansprakelijkheid

Echocentrum De Schoot aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van, of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbaar gestelde informatie. Wij behouden ons het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, de site te wijzigen.

Echocentrum De Schoot is niet aansprakelijk voor informatie die in reacties geplaatst wordt. Deze informatie is geheel voor verantwoordelijkheid van de plaatser. Zo goed als mogelijk zal Echocentrum De Schoot er op toezien dat er geen onjuiste informatie geplaatst wordt door derden.

Onze website bevat links naar andere websites. Echocentrum De Schoot is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.

Copyright

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze website vallen onder bescherming van auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van de site, in welke vorm dan ook zijn niet toegestaan, tenzij vooraf schriftelijke toestemming is verleend door Echocentrum De Schoot. Elke inbreuk op auteursrechten kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.