In deze privacyverklaring vertellen we hoe we omgaan met het verwerken van jouw persoonsgegevens.

Als cliënt deel je persoonsgegevens met Echocentrum De Schoot bij het maken van een afspraak, maar bijvoorbeeld ook via email of bij het bezoeken van onze website. Door deze gegevens te verstrekken, ga je akkoord met het verwerken van jouw persoonsgegevens door ons.

Verwerking van persoonsgegevens

Echocentrum De Schoot verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Medische gegevens
 • Zorgverzekering en -nummer

De medewerkers van Echocentrum De Schoot hebben een beroepsgeheim en hebben zich verplicht tot geheimhouding.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Het hoofddoel van de verwerking van de persoonsgegevens is het leveren van de best mogelijke zorg aan jou en je ongeboren kind en de daarmee samenhangende dienstverlening.

Andere doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Contact opnemen als dat nodig is voor o.a. de uitvoering van onze dienstverlening, het beantwoorden van vragen of bij klachten
 • Het declareren van de geleverde zorg met andere (zorg)instanties
 • Het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het versturen van een nieuwsbrief of enquête

Delen van persoonsgegevens met derden

Jouw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in deze privacyverklaring en als dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Echocentrum De Schoot en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op jouw persoonsgegevens.

Als het noodzakelijk wordt geacht voor het ‘waarborgen van hoge normen inzake kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg’ staat de AVG toe om medische gegevens te verwerken zonder jouw toestemming.

De instanties waarmee wij jouw persoonsgegevens delen zijn:

 • Peridos

Peridos is het landelijke digitale dossier waarin zorgverleners in het kader van de screening op Downsyndroom en het structureel echoscopisch onderzoek (SEO) gegevens vastleggen met als doel de kwaliteit en het primaire proces van de screening te verbeteren en optimaliseren.

 • Vecozo

Vecozo is het declaratiesysteem voor de zorg. Hiermee kunnen wij de aan jou geleverde zorg direct bij de zorgverzekering declareren.

 • Zorgmail

Zorgmail is een beveiligde mailfunctie om op veilige en vertrouwelijke wijze persoons- en medische gegevens in de gezondheidszorg uit te wisselen.

Verder werken wij samen met verschillende zorgverleners vanuit de geboortezorg. Je kunt hierbij denken aan:

 • Verloskundige
 • Andere zorgverleners in bijv. ziekenhuis

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die genomen worden door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Wij gebruiken de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Astraia, registratie van alle gegevens rondom de echo onderzoeken
 • Google, Website bezoekersstatistieken
 • Mailchimp, voor het versturen van nieuwsbrieven
 • Online agenda, voor het plannen van de echo onderzoeken
 • Peridos, het landelijke digitale dossier om gegevens van het SEO vast te leggen
 • Typeform, het maken van vragenlijsten, enquetes
 • Vecozo, het declaratiesysteem voor de zorg
 • WordPress, het cms van onze website
 • Zorgmail, het beveiligde mailsysteem om met zorgpartners te communiceren

Bewaartermijn

Wij bewaren je persoonsgegevens 15 jaar. Dit is de wettelijke termijn voor het bewaren van medische gegevens.

Jouw rechten

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je (eventuele) toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Echocentrum De Schoot. Als laatste heb je ook recht op overdraagbaarheid van gegevens. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als je van (een of meer) van deze rechten gebruik wilt maken, neem dan contact op met ons op.

Klacht

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op. Als we er gezamenlijk niet uitkomen dan heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Geboortekaartjes

Wij vinden het erg leuk als wij een geboortekaartje van jou krijgen. Deze hangen we in ons centrum op. Met het opsturen van jouw geboortekaartje geef je hiervoor toestemming.

Echo cadeaubon

Bij het bestellen van een echo cadeaubon vragen we om een telefoonnummer van de besteller en een emailadres van de ontvanger. Deze informatie wordt alleen gebruikt om contact op te kunnen nemen bij vragen en voor het versturen van de cadeaubon. De gegevens worden niet bewaard.

Cookies

Onze website, www.de-schoot.nl, maakt gebruikt van technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beeldbellen

Gezien de preventieve maatregelen in verband met het coronavirus, luidt o.a. het advies om met zo min mogelijk mensen samen te komen. Helaas betekent dat dat jouw partner of andere dierbare nu tijdelijk niet mee kan komen naar het echo-onderzoek. Daarom kun je een deel van het echo-onderzoek gebruik maken van beeldbellen als contactmogelijkheid met je partner of andere dierbare. De echoscopist stelt in deze afweging het verlenen van goede zorg voorop.

Onder beeldbellen vallen bijvoorbeeld FaceTime, Whatsapp, Skype, Zoom, maar nog tal van andere applicaties/softwareprogramma’s.

Beeldbellen is in de context van privacy, van jou en onze echoscopist, geen bewezen veilig instrument en in eerste instantie ook niet bedoeld of getest voor gebruik in de gezondheidszorg. Vaak is onduidelijk of en wat bedrijven met de (medische) informatie (kan)doen die zij vergaren door uw gebruik van hun applicatie.

Daarom informeren wij je over een paar belangrijke aspecten met betrekking tot beeldbellen:

 • Beeldbellen is in de context van privacy geen veilig communicatiemiddel, het gebruik ervan is jouw eigen verantwoordelijkheid.
 • Gedurende het beeldbellen mag onze echoscopist niet in beeld komen.
 • Het beeldbellen mag onze echoscopist niet belemmeren in het goed uitvoeren van
 • het echo-onderzoek of het verlenen van goede zorg. Ook gaandeweg kan zij je daarom vragen te stoppen met beeldbellen.
 • Onze echoscopist mag geen medische of andere gevoelige informatie geven gedurende het beeldbellen; dus geen aanwijzingen, advies, medische conclusie of antwoorden op vragen. Via een gewone telefoonverbinding kan dit wel, mocht dat nodig zijn.
 • Zonder uitdrukkelijke toestemming van onze echoscopist, mag je geluid- of beeldopnames waarop onze echoscopist herkenbaar staat, niet in openbaarheid delen. Deze opnames zijn dus enkel voor privédoeleinden en mag je niet zonder haar toestemming delen op social media zoals bijvoorbeeld Facebook.

Als je gebruik maakt van beeldbellen tijdens het echo-onderzoek ga je akkoord met het gebruik van beeldbellen op eigen verantwoordelijkheid en ben je op de hoogte van bovenstaande aandachtspunten.

Contact en algemene informatie

Echocentrum De Schoot is gevestigd aan de Schotersingel 81zw te Haarlem (2021 GD). We staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34277096.

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring of anderszins op het gebied van privacy, kun je contact opnemen met onze coördinator, Tabeia via tabeia@de-schoot.nl.