Naast de genoemde verloskundigenpraktijken werkt echocentrum de Schoot samen met verschillende partijen in de regio. Op deze manier werken we met elkaar samen met als doel zo goed mogelijke zorg voor jou als zwangere.

RCPSNH

RCPSNH staat voor Regionaal Centrum Prenatale Screening Noord-Holland. Echocentrum de Schoot is aangesloten bij het RCPSNH voor de uitvoering van de 20 weken echo, ook wel Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) genoemd. Het RCPSNH is als één van de acht regionale centra, WBO-vergunninghouder voor de uitvoering van de prenatale screening. Iedere twee jaar wordt de Schoot als centrum en haar echoscopisten beoordeeld in het kader van toetsing en borging van kwaliteit. Meer informatie kun je vinden op www.rcpsnh.nl.

Rondom zwanger

Rondom is een intensief samenwerkingsverband van de vakgroep gynaecologie van het Spaarne Gasthuis en alle verloskundigenpraktijken in de regio Kennemerland. Kijk voor meer informatie op deze pagina of ga naar www.rondomzwanger.nl.